ÚVOD

1
2
3
slide
slide

O PROJEKTE

Naša spoločnosť si Vám dovoľuje predstaviť exkluzívny projekt Bytového domu v blízkosti centra Trenčína. Prezrite si ponuku bytov a neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na realizáciu Vašich snov o bývaní.
 
Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť bývania v bytovom dome postavenom z najkvalitnejších materiálov. Bytový dom pozostáva zo 14 bytov, 9 garáží a samostatného polyfunkčného obchodného priestoru. Výhodou bytového komplexu je uzavretý súkromný dvor s oddychovou zónou pre deti aj dospelých. Pri vjazde  na pozemok z Karpatskej ulice automobilom, budú nový majitelia bytov využívať elektrickú rampu. Ku každému bytu bude novému majiteľovi pridelená pivnica na prízemí a ponúknuté parkovacie miesto priamo pred vchodom do bytového domu. Využite možnosť rezervácie garáže a parkovacieho miesta k vášmu novému bytu.

 

Spôsob využitia územia

Cieľ, ktorý sa realizáciou stavby sleduje je výstavba bytového domu s garážami, potrebným zázemím a polyfunkčnou prevádzkou v prízemí objektu. Súčasťou stavby sú prístupové komunikácie, parkoviská a zelené plochy.
Konštrukčný systém obvodových nosných stien bol navrhnutý z klasického muriva z keramických tehloblokov hr. 440 (Porotherm 44 EKO + Profi), vnútorné priečne a pozdĺžne nosné murivá hrúbky 300 mm (Porotherm 300 Profi). Deliace akustické steny medzi bytmi z keramických tehloblokov hr. 250 mm (Porotherm 25 AKU Profi), v prízemnej časti z betónových zalievacích tvárnic.
 

Architektonicko stavebné riešenie

Do objektu vedie jeden centrálny vstup. Prístup na jednotlivé podlažia bude zo spoločného schodiska. V zrkadle schodiska bude osadený výťah. Architektonický vzhľad bytovky bude prezentovať klasický moderný štýl bytového domu. Farebné riešenie je navrhnuté v kombinácii šedej a tehlovej červenej farby. Pri osadení objektu do terénu bola snaha o zachovanie čo najväčšej plochy zelene. Fasáda objektov je navrhnutá s hladkými plochami, lokálne vystupujúcimi, resp ustupujúcimi plochami z fasády.
 

Dispozičné riešenie

1.NP  
na I. NP obytného domu sú navrhnuté samostatné garáže – celkovo 9, hlavný vstup do objektu, priestor kotolne, rozvodne el. energie s meraním so samostatnými vstupmi z vonkajšieho priestoru, pivnice pre byty, spoločné priestory pre upratovanie s výlevkou a pre odloženie drobného náradia. Samostatnú časť so samostatným vstupom tvorí polyfunkčná prevádzka.
 
Na II. až V. NP sú situované byty nasledovne:
II. NP - 4 byty dvojizbové
III. NP - 2 byty dvojizbové, 1 byt trojizbový, 1 byt jednoizbový
IV. NP - 2 byty trojizbové, 2 byty jednoizbové
V. NP - 2 byty trojizbové
Celkovo bude v bytovom dome situovaných 14 bytov, z toho 6 dvojizbových, 5 trojizbových a 3 jednoizbové.
 

Inžinierske siete

 Objekt bytového domu bude napojený na nasledovné inžinierske siete a energie:
  • elektrická energia
  • plyn
  • pitná voda
  • telekomunikačná sieť
  • kanalizácia
  • verejná cestná sieť - na ulici Karpatská
Dom bude vybavený teplovodným vykurovaním s meraním spotreby tepla pri jeho vstupe do bytov, elektrickou inštaláciou s meraním spotreby pre každý byt, slaboprúdovými rozvodmi - telefón, rozvodmi STA a studenou a teplou vodou.
 

Plochy a priestory

Zastavaná plocha obytným domom : 366,00 m2
Podlažná plocha : 1830,00 m2
Obytná plocha : 822,28 m2
Úžitková plocha celkom :  1457,07 m2
- z toho úžitková plocha garáží   139,88 m2
- z toho úžitková plocha prevádzky 35,97 m2